Participatiepalet
Krachtwaaier
De Krachtwaaier bestellen: KLIK HIER

  Noord- en Midden Limburg

Waar kan ik zelf mee aan de slag?
Meedoen, tot je recht komen en van betekenis zijn. Ook als je psychische en/of maatschappelijke problemen hebt of had.

 

1. Herstellen Doe Je Zelf (HDJZ)

Herstellen Doe Je Zelf gaat over jouw leven en hoe JIJ dat kunt gaan inrichten op een manier die beter bij je past. In een groep ga je met elkaar praten over thema’s als: keuzes maken, steun vragen, voor jezelf opkomen en stappen zetten op weg naar iets wat je graag zou willen. De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten en er zijn geen speciale toelatingseisen. Deelname is gratis.

Voor meer informatie email naar: info@participatiepalet.nl

2. Cursus Zelfregie

De cursus Zelfregie is toegankelijk voor iedereen die het gevoel heeft meer met zijn of haar kwetsbaarheden dan met zijn of haar kwaliteiten in contact te zijn. Aan de hand van 10 thema’s wordt stilgestaan bij ieders eigenheid en worden ondergesneeuwde menskwaliteiten weer ontdekt.

Voor meer informatie email naar: info@participatiepalet.nl

3. Zelfregie vanuit de kracht van kwetsbaarheid

Met behulp van een scrapbook maken deelnemers de reis van "wat zullen mensen denken?" naar "Ik ben goed genoeg". Daarbij geholpen door de inzichten zoals beschreven en onderzocht door dr. Bréne Brown uit haar boek 'De moed van Imperfectie'. Iedere week wordt een deel uit dit boek gelezen en gaan de deelnemers aan de slag in hun scrapbook met inspirerende opdrachten om de verbinding te maken met het eigen leven en de eigen krachtbronnen.

Voor meer informatie email naar: info@participatiepalet.nl

4. Herstel Verhaal (HV)

Het schrijven van je herstelverhaal kan helpen bij het betekenis geven aan wat je hebt meegemaakt. In je herstelverhaal sta je stil bij je vaardigheden en kwaliteiten die je hebt om met tegenslag om te gaan.

Voor meer informatie email naar: info@participatiepalet.nl

5. Herstel Groep

Een Herstel Groep is een groep van maximaal acht personen die ongeveer twintig keer bij elkaar komt. Het doel is verder aan herstel werken, de regie over het leven weer in eigen hand te nemen en weer in de eigen kracht te komen staan. De bijeenkomsten volgen een vaste (maar flexibele) agenda en behandelen een reeks thema’s over eigen herstel. De begeleiding is in handen van een ervaringswerker.

Voor meer informatie email naar: info@participatiepalet.nl

6. Werken Met Eigen Ervaring (WME)

Werken met je Eigen Ervaring is een oriënterende cursus voor als je de wens hebt om aan de slag te gaan met je ervaringen. In drie lesblokken ga je onderzoeken of het inderdaad iets voor je is en bij je past. Diverse onderwerpen komen aan bod zoals bijvoorbeeld het delen van je verhaal, de vaardigheden van een ervaringsdeskundige en actief luisteren. Voorafgaand aan de deelname is er een kennismakingsgesprek met de trainer. Deelname is gratis.

Voor meer informatie email naar: info@participatiepalet.nl

7. Voorlichting en/of Presentatie

Ervaringsdeskundigen geven voorlichting en/of presentaties over thema’s als herstel, mantelzorg, weer aan het werk, stigma – zelfstigma, de kracht van kwetsbaarheid, pesten, etc.

Voor meer informatie email naar: info@participatiepalet.nl

8. Inzet Ervaringswerker

Een ervaringswerker kan een bijdrage leveren aan behandeling of begeleiding. Als je dit wil of een behandelaar of begeleider wil hierover informatie, neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie email naar: info@participatiepalet.nl

9. Zelfhulpgroepen

Op onze locaties faciliteren we zelfhulpgroepen zoals: depressie-lotgenoten, NA, Stemmen Horen, Naasten van mensen met een psychotische kwetsbaarheid, NAH-café. Wil je zelf een zelfhulpgroep starten? We ondersteunen je daarbij.

Voor meer informatie email naar: info@participatiepalet.nl

10. Open inloop Zelfregiecentrum Venlo

Andere mensen ontmoeten biedt nieuwe kansen. Een luisterend oor, samen pannenkoeken bakken of darten, gewoon de krant lezen met een kopje koffie, muziek maken, leuke 2de handskleding vinden of rustig een tekening maken. En misschien heb je wel een idee voor een andere activiteit? We denken graag met je mee.

Voor meer informatie email naar: info@participatiepalet.nl

11. Open inloop Zelfregiecentrum Weert

Andere mensen ontmoeten biedt nieuwe kansen. Een luisterend oor, samen fietsen repareren of darten, gewoon de krant lezen met een kopje koffie, computeren, leuke 2de handskleding vinden of rustig een tekening maken. En misschien heb je wel een idee voor een andere activiteit? We denken graag met je mee.

Voor meer informatie email naar: info@participatiepalet.nl

12. Open inloop Dagactiviteitencentrum Venlo

Andere mensen ontmoeten biedt nieuwe kansen. Een luisterend oor, samen eten, de tuin verzorgen, gewoon de krant lezen met een kopje koffie, computeren, leuke 2de handskleding vinden of rustig een tekening maken. En misschien heb je wel een idee voor een andere activiteit? We denken graag met je mee.

Voor meer informatie email naar: info@participatiepalet.nl

13. Onafhankelijke Cliëntenondersteuning

Iedereen met een zorg- of welzijnsvraag heeft recht op ondersteuning bij: het verhelderen van de vraag, het krijgen van informatie en advies, het maken van een plan en het voeren van een keukentafelgesprek. Ervaringswerkers gebruiken hun kennis en ervaring op het gebied van psychische en/of psychosociale kwetsbaarheden om je te ondersteunen bij deze vragen.

Voor meer informatie email naar: info@participatiepalet.nl

14. Open inloop Huizen van de Wijk Venlo

Bij een aantal Huizen van de Wijk zijn regelmatig ervaringswerkers aanwezig. Zij weten hoe is om psychische en/of maatschappelijke problemen te hebben, én hoe het lukt om weer mee te doen, tot je recht te komen en van betekenis te zijn.

Wanneer en waar ze zijn.

Voor meer informatie email naar: info@participatiepalet.nl